Υπηρεσίες

Lobbying

Το lobbying βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Συνεργαζόμαστε με όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημόσια και ιδιωτικά, που επιθυμούν να διαμορφώσουν θετικά και με διαφάνεια τη διαδικασία χάραξης πολιτικής βαδίζοντας μαζί τους σε κάθε βήμα. Από την πρώτη αλληλεπίδραση με τη διαδικασία άσκησης πίεσης μέχρι και το τελικό στάδιο της παρουσίασης του νομοσχεδίου, βοηθάμε τους πελάτες μας στις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Lobbying
  • Διπλωματία, διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση
  • Νομική σύνταξη πιθανών / προτεινόμενων κανονισμών και νομοθεσιών που θα τεθούν ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών σε κοινοβουλευτικό επίπεδο
  • Μια ασφαλής και αξιόπιστη ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλα τα προηγούμενα και τρέχοντα νομοσχέδια που εκκρεμούν για έγκριση, με ένα αρχείο που κοινοποιείται απευθείας μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Νομικές συμβουλές και ανάλυση.

Σε αυτό το πλαίσιο, θέλουμε να διαδραματίσουμε ένα ευρύτερο ρόλο στον στη χάραξη πολιτικής, βοηθώντας στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας στη θέσπιση νέας, βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης νομοθεσίας σε όλους τους τομείς πολιτικής. Από τη συλλογή πληροφοριών, την πολιτική και νομική ερμηνεία, μέχρι και την άμεση υποστήριξη, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την πλήρη εφαρμογή lobbying, η Zenox Public Affairs προσεγγίζει τη διαδικασία χάραξης πολιτικής με την ακόλουθη σειρά:

Έρευνα και συλλογή πληροφοριών για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για κάθε νομική ή φυσική οντότητα/πελάτη

Προ-αξιολόγηση και ανάλυση πεδίου/πολιτικής για κάθε θεματική περιοχή

Ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης και πιθανή σύνταξη νομοσχεδίων, με νομικά σχόλια σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη

Παράδοση του τελικού σχεδίου στην αρμόδια επιτροπή/υπεύθυνο πρόσωπο χάραξης πολιτικής/νομοθέτη και συναντήσεις/συνομιλίες με άλλους σχετικούς παίκτες

Επανεξέταση των αποτελεσμάτων.

Τι είναι το lobbying;

Το lobbying (λόμπινγκ) έχει μερικές φορές, ιδιαίτερα στην Κύπρο όπου δεν είναι τόσο, αρνητική έννοια στην κοινωνία και στην πολιτική. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια φυσιολογική και ασφαλή διαδικασία διαφάνειας σε όλες τις προοδευτικές και ανοικτές δημοκρατικές χώρες. Η διαδικασία αυτή καταφέρνει να επηρεάσει θετικά και να ενθαρρύνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, νομοθέτες και τα σχετικά κέντρα λήψης αποφάσεων για να πάρουν συγκεκριμένες θέσεις ή αποφάσεις όσον αφορά μια συγκεκριμένη περίπτωση ή άλλο ζήτημα. Ανοίγει ευρύτερα κανάλια επικοινωνίας για ενεργούς πολίτες, οργανισμούς, καθώς και τον επιχειρηματικό κόσμο, φέρνοντάς όλες αυτές τις ομάδες σε άμεση επαφή με τους νομοθέτες. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε όλα τα κράτη μέλη και σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ για τα διαφανή θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων, ενθαρρύνεται έντονα η άσκηση τέτοιας πίεσης μέσω του lobbying. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σωστή εφαρμογή των πιέσεων φέρνει μια σωστή και ανοικτή διαδικασία, καταπολεμώντας τη διαφθορά και εμποδίζοντας να παρθεί η οποιαδήποτε απόφαση κεκλεισμένων των θυρών και εις βάρος του ευρύτερου κοινού. Το lobbying βοηθά επίσης τον επιχειρηματικό κόσμο, παρέχοντάς τους ένα πλαίσιο συνεργασίας με βασικούς φορείς στα κέντρα λήψης αποφάσεων για να επιδιώξουν ελεύθερα τα εμπορικά τους συμφέροντα. Σαν διαδικασία, το lobbying φέρει παράλληλα καλές ιδιότητες μιας υγιούς οικονομίας και δημοκρατίας, ενεργώντας με διαφάνεια προς τους πολίτες και την επιχειρηματική κοινότητα.