Η Zenox Public Affairs

Στη Zenox Public Affairs, προωθούμε πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις για την εύρεση των καλύτερων εργαλείων για λήψη αποφάσεων και χάραξη πολιτικής για την άσκηση του lobbying στην Κύπρο. Η κοινωνία μας, οι επιχειρήσεις και οι κρατικοί θεσμοί έχουν υποφέρει αρκετά λόγω της εφαρμογής ενός μονόπλευρου μοντέλου λήψης αποφάσεων, αφήνοντας εκτεθειμένη την ευρύτερη κοινωνία. Ως εκ τούτου, η ομάδα μας έχει ένα πολύπλευρο υπόβαθρο, ενσωματώνοντας και εφαρμόζοντας μια ποικιλία από διάφορες πληροφορίες και ιδέες σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους, είτε πρόκειται για πολιτικές, νομικές, οικονομικές ή επικοινωνιακές λύσεις και άλλα. Μέσω εσωτερικών εμπειρογνωμόνων προσφέρουμε επίσης πρόσθετες διαβουλεύσεις σε σε όλες τις διαδικασίες άσκησης πίεσης και κατάρτισης, προκειμένου να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον κάθε πελάτη. 

 Η Zenox Public Affairs είναι ένα startup το οποίο επιθυμεί να εξελιχθεί σε κοινωνική επιχείρηση δημοσίων υποθέσεων και κυβερνητικών σχέσεων. Το όνομα Zenox είναι ένας συνδυασμός μεταξύ του Ζήνωνα του Κιτιέα και του οργανισμού Oxygono. Σαν επιχείρηση προσφέρουμε λύσεις σε θέματα που συσχετίζονται με τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, μέσω lobbying και άλλων υπηρεσιών. Συμπληρώνουμε τα οποιαδήποτε κενά των κέντρων λήψεις αποφάσεων προσφέροντας στην κυπριακή αγορά μια σταθερή πλατφόρμα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ οργανώσεων, επιχειρήσεων και πολιτικών αξιωματούχων.
 

Ως αποτέλεσμα, η Zenox Public Affairs δεν προσφέρει απλές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αντιθέτως, εστιάζουμε σε λεπτομερείς διαδικασίες, βαδίζοντας βήμα προς βήμα για να εξασφαλίσουμε ένα δυνατό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και τους νομοθέτες, προσφέροντας μια ευρύτερη πρόσβαση στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Οι ιδρυτικές μας αρχές είναι βαθιά ριζωμένες στη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και τη διατήρηση της ακεραιότητας όλων των θεσμών και κέντρων λήψης αποφάσεων, νομοθετικών και πολιτικών διαδικασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτές οι αρχές είναι υψίστης σημασίας ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς, την εφαρμογή σωστής δέουσας επιμέλειας και της ολοκληρωμένης επιχειρηματικής ακεραιότητας. Μέσα από τις δραστηριότητές μας, στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Κυπρίων πολιτών και στη ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα των εταιρειών, των επιχειρησιακών πρωτοβουλιών και άλλων οργανισμών.