Επαναπροσδιορίζουμε τη χάραξη πολιτικής

Αλλάζουμε ριζικά τον τρόπο παραγωγής πολιτικής. Επιδιώκουμε τη διαφάνεια, τη διατήρηση της ακεραιότητας και την επιστημονικότητα σε όλους τους θεσμούς και τα κέντρα λήψης αποφάσεων, εισάγοντας το lobbying στις νομοθετικές και πολιτικές διαδικασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τι κάνει η Zenox Public Affairs

Lobbying

Συνεργαζόμαστε με όλους τους παράγοντες που επιθυμούν να διαμορφώσουν με διαφάνεια τη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα και ανάλυση, νομική και επικοινωνιακή υποστήριξη ανάλογα με την κάθε θεματική.

Zenox_03

Διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία

Προσφέρουμε την ευκαιρία για ανοιχτή, διαφανή πρόσβαση στη νομοθετική διαδικασία μέσω μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Nomoplatform™

Μέσω της πλατφόρμας Nomoplatform™ την οποία συντονίζει το Oxygono και η οποία είναι powered από την Zenox, παρουσιάζουμε στους πολίτες τα πλήρη γεγονότα σχετικά με τα εκκρεμή νομοσχέδια και προτάσεις νόμου στη Βουλή. 

Cyprus Forum

Το Cyprus Forum είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ετήσιο συνέδριο, που διοργανώνει το Oxygono σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum και τη Zenox ως συνεργάτη επικοινωνίας. Έχει στόχο να επιφέρει θετικές αλλαγές μέσω του διαλόγου που θα οδηγήσουν σε δεσμεύσεις, δράσεις και αποτελέσματα και θα προωθήσουν βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.